Lead generation

Lead Generation je proces, ktorým sa snažíme získať potenciálnych zákazníkov, teda nové lead-y. Jednou zo stratégií, ako získať nové kontakty, je napríklad tvorba obsahu zadarmo, pričom návštevníka pomocou rôznych CTA prvkov vyzvete, aby zanechal na seba kontakt.