CTA (Call-to-action)

CTA predstavuje obsah ktorý vyzýva používateľa ku konaniu. Takáto výzva môže mať podobu tlačidla, zvukovej stopy alebo obyčajného textu, ktorého cieľom je priviesť užívateľa, poslucháča, alebo čitateľa k požadovanéj aktivite.

 

Výraz CTA sa najčastejšie používa v spojení s prvkami na webových stránkach, ktoré majú za úlohu v určitom okamihu napríklad priviesť používateľa k vyplneniu formulára, alebo kliknutiu na odber noviniek.