Konverzná cesta (Conversion path)

Konverzná cesta predstavuje postupnosť krokov, ktorá viedla k určitému cieľu alebo konverzii. Je úzko spojená s viackanálovým lievikom. Zahŕňa interakcie s prakticky všetkými digitálnymi kanálmi:

 

  • platené a organické vyhľadávanie
  • sociálne siete
  • návštevy z webu tretích strán
  • emaily
  • priame návštevy 
  • nezaradené a iné kanály