Komentáre (Annotations)

Do prehľadov v Universal Analytics si môžete pridať komentáre o zmenách alebo akýchkoľvek dôležitých udalostiach, ktoré mohli výrazne ovplyvniť vašu návštevnosť (napríklad spustenie nového webu, výrazné zmeny v nastaveniach). Vďaka nim budete aj neskôr vedieť, čo presne sa vtedy stalo a či to malo vplyv na návštevnosť. 

 

Tieto komentáre sa zobrazujú na časovej osi vo forme malých ikoniek a po kliknutí na ne si môžete prečítať aj ich znenie. Táto funkcia zatiaľ nie je dostupná v Google Analytics 4.