Explorations

Explorations sú pokročilé nástroje v Google Analytics 4, ktoré umožňujú analyzovať údaje o výkone webových stránok alebo elektronických obchodov. Tieto nástroje poskytujú možnosti hlbšieho prieskumu údajov, sú založené na RAW dátach na úrovni používateľov, čo umožňuje presnejšie analýzy v porovnaní s inými nástrojmi v GA4.

 

Hlavné funkcie a možnosti, ktoré Explorations zahŕňa, sú: 

  • Vytváranie tabuliek, grafov a funnelov: na vizualizáciu údajov v rôznych formátoch a pre lepšie porozumenie výkonnosti webovej stránky, alebo elektronického obchodu.
  • Spúšťanie kohortových analýz: pre skupiny používateľov s podobnými atribútmi, čo umožňuje porovnávanie správania sa rôznych používateľských segmentov.
  • Vytváranie a porovnávanie vlastných používateľských segmentov: pomocou vlastných kritérií a atribútov.
  • Porozumenie správania používateľov počas ich životného cyklu: od prvotnej návštevy až po nákupné správanie a opakované interakcie.
  • Detailné prehliadanie individuálnych používateľských aktivít: napríklad interakcia s rôznymi časťami webovej stránky alebo aplikácie.
  • Ukladanie, zdieľanie a exportovanie údajov: pre ďalšiu analýzu alebo využitie s inými nástrojmi alebo aplikáciami.