Engagement rate

Metrika miera zapojenia (engagement rate) predstavuje percentuálne zobrazenie relácií s interakciou k všetkým reláciám.