Engaged session

Metrika relácie s interakciou predstavuje počet relácií, ktoré trvali dlhšie ako desať sekúnd, prípadne zaznamenali konverznú udalosť, alebo minimálne dve zobrazenia obrazovky či stránky.

 

Hraničnú dĺžku trvania relácie pre engaged session je možné upraviť v rozhraní GA4. Rovnako si užívateľ riadi aj to, ktorý event bude konverzný a teda má väčšiu kontrolu nad tým, ktorá relácia bude a ktorá nebude označená ako engaged session.