Device category

Kategória zariadenia je dimenzia v Google Analytics 4. Nájdete ju v sekcii Reports -> User -> Tech. Hovorí vám, z akého typu zariadenia prichádzajú návštevy:
  • Počítač
  • Tablet
  • Mobil

 

Pomocou týchto dát sa môžete efektívne rozhodnúť, či investovať do vývoja aplikácie, alebo na aké zariadenie sa zamerať pri A/B testovaní.