Dátová vrstva (dataLayer)

DataLayer, alebo dátová vrstva je JavaScriptová premenná, ktorá nesie a odovzdáva dáta do kontajnera v Google Tag Manageri. Tvorí akúsi medzivrstvu medzi webom a analytickými nástrojmi.

 

Dáta uložené v dataLayeri môžete použiť na vyplnenie premenných a aktiváciu triggerov v GTM. Jedná sa o pokročilé riešenie, ktoré vyžaduje účasť developera.