Data retention

Toto nastavenie v Google Analytics 4 vám umožňuje kontrolovať, ako dlho budú údaje dostupné v tejto službe. V predvolenom nastavení sa údaje uchovávajú 2 mesiace. Ďalšia možnosť je nastaviť uchovávanie dát na 14 mesiacov.

 

Po tomto období budú údaje, ktoré môžu identifikovať používateľa, ako napríklad ID klienta, odstránené. Súhrnné údaje budú naďalej dostupné vo vašich prehľadoch aj po tomto období.