Dashboard

Dashboard je prehľadný súhrn reportov. Zobrazuje metriky, ktoré sú pre váš biznis najdôležitejšie. Dashboardy vám umožňujú sledovať veľa metrík naraz a vďaka tomu môžete napríklad rýchlo skontrolovať stav svojich účtov alebo zobraziť korelácie medzi rôznymi prehľadmi. Dashboardy sa dajú ľahko vytvárať, prispôsobovať a zdieľať.