Custom task

Je užívateľské nastavenie značky (tagu) v poliach na nastavenie (fields to set). Umožňuje nám pristúpiť a upravovať dátový model v procese vytvárania a odosielania značky na server Google Analytics. 

 

Každý customTask je vytvorený ako JavaScriptová funkcia s inputom jednej vlastnosti modelu. Preto môže v poliach na nastavenie použiť túto vlastnosť len raz. Ak chceme upraviť viacero vlastností objektu model pred jeho použitím, musíme vytvoriť script ktorý ich upraví spoločne.