CPV (Cost-per-view)

Spôsob nacenenia pre video kampane, kde zadávateľ reklamy platí len za pozretie. Pozretie sa započítava v prípadoch, že divák videl aspoň 30 sekúnd z videa, prípadne celé video pod 30 sekúnd, alebo ak interagoval s reklamou. Ktorákoľvek z uvedených aktivít automatický započíta CPV.

 

Podobne ako pri Cost-per-click aj v tomto prípade nastavujeme maximalnu cenu. Výsledná cena za pozretie by teda nemala byť vyššia ako sme uviedli, avšak pri dobrom nastavení a v závislosti od ponuky, môže byť výsledná cena aj nižšia.