CAC (Customer acquisition cost)

Cena za získanie zákazníka je vyjadrením jednoduchého vzťahu medzi vynaloženými nákladmi a množstvom nových zákazníkov, ktorých sme získali v rámci kampane.

 

Výsledok vyjadruje počet nakupujúcich používateľov v pomere k vynaloženým prostriedkom na kampaň a preto sa odlišuje od CPA – Cost per Acquisition. Ak sa používateľ zapíše na odber noviniek jeho aktivita sa zobrazuje v rámci hodnoty CPA, ak následne nakúpi bude sa započítavať do hodnoty CAC.

CAC = (cost of sales + cost of marketing)/ new customers acquired