CPA (Cost-per-acquisition)

Cena za získanie (akvizíciu) používateľa je vyjadrením jednoduchého vzťahu medzi vynaloženými nákladmi a množstvom nových používateľov, ktorých sme získali v rámci kampane.

 

Výsledok vyjadruje počet používateľov v pomere k vynaloženým prostriedkom na kampaň. Keďže získavame nových užívateľov, ktorých ešte nepovažuje za zákazníkov, rozlišujeme ich hodnotu označením CPA – Cost per Acquisition. Ak sa používateľ zapíše na odber noviniek jeho aktivita sa zobrazuje v rámci hodnoty CPA, ak následne nakúpi bude sa započítavať do hodnoty CAC.

CPA = total ad spent / total attributed conversions