Churn rate

Je to rozdiel aktívnych používateľov a používateľov, ktorí prestali využívať službu či produkt za vybrané obdobie, v pomere k všetkým užívateľom na začiatku obdobia. Často sa používa na meranie zákazníkov pri odberateľských produktoch, ktorí prestali využívať konkrétnu službu. 

 

V online marketingu má podobu odhlásených používateľov, alebo zákazníkov ktorí stratili dôvod opakovane nakúpiť. Pri správnej definícií momentu straty zákazníka, môžeme túto kalkuláciu použiť aj pri eCommerce. Churn rate preto porovnávame s mierou rastu ako jeho priamym protikladom. Výsledok rozdielu týchto dvoch hodnôt je čistý prírastok používateľov nášho produktu.

Churn rate = (users at beginning – users at end of period)/ users at beginning