Enhanced ecommerce

Enhanced Ecommerce (EEC) je rozšírenie pre Google Analytics (GA), ktoré vám umožňuje lepšie sledovať a pochopiť správanie zákazníkov pri ich nákupnom procese. Implementáciou Enhanced Ecommerce získate prístup k podrobným dátam z vášho elektronického obchodu ako sú transakcie, prezretia produktových stránok, alebo k vizualizácii správania používateľov v procese platby.

 

Vďaka Enhanced Ecommerce môžete v Google Analytics veľmi rýchlo a jednoducho vytvárať segmenty používateľov podľa akýchkoľvek kritérií. Môžete segmentovať používateľov, ktorí si pridali produkt do košíka, no nedokončili objednávku, alebo používateľov, ktorí opustili nákupný proces v nejakom konkrétnom kroku (napr. pri zadávaní osobných údajov alebo výbere platobnej metódy).