Časová značka (Timestamp)

Časová značka (timestamp) je sekvencia znakov alebo zakódovaných informácií identifikujúcich čas, kedy nastala určitá udalosť. Zvyčajne obsahuje informáciu o dátume a čase s možnosťou presnosti na tisícinu sekundy.

 

Timestamp je informácia, ktorú vieme posielať do Google Analytics s každým hitom či udalosťou. Vďaka tomu vieme napríklad presne identifikovať, kedy si návštevníci na stránke kúpili produkty a podobne.