Prístup (Hit)

Aktivita na stránke, ktorá vedie k odoslaniu údajov do Google Analytics. Prístupy sa rozdeľujú do dvoch skupín - s interakciou a bez interakcie. To v akej skupine sa prístup nachádza, má vplyv na vašu mieru okamžitých odchodov zo stránky.

 

Prístupy s interakciou sú tie, pri ktorých je nutná interakcia so stránkou, ako napríklad kliknutie alebo odoslanie formuláru. Prístupy bez interakcie sú zasa tie, ktoré nevyžadujú interakciu, ako napríklad zobrazenie pop-up okna.

Medzi najčastejšie používané typy prístupov patri zobrazenie stránky (pageview), transakcia (transaction) a udalosť (event). 

Zoznam typov prístupov, ktoré môžete odosielať do Google Analytics: