Benchmark

Hodnota, ktorá je považovaná za štandard v určitej oblasti. Slúži ako základ pre porovnávanie a vyhodnocovanie danej metriky.