Na vysvetlenie tejto témy si na začiatok prejdeme základy fungovania Google Analytics, a teda jeho stavebné bloky. Google Analytics využíva na organizáciu dát 3 jednoduché komponenty: Používateľov, RelácieInterakcie. Tieto komponenty majú medzi sebou vzťah a hierarchiu, ktorú môžete vidieť na obrázku:

Interakcie (alebo hity) sú interakcie s Google Analytics scriptom. Spadajú sem Pageviews (zobrazenia stránky), Eventy a Transakcie.

Relácia je určité množstvo interakcií z toho istého zariadenia, zoskupené do jedného časového úseku, v ktorom sa vykonali. V štandardnej konfigurácii Google Analytics je nastavený maximálny časový rámec medzi týmito interakciami pre jednu reláciu 30 minút. Ak sa nevykoná v tomto rámci ďalšia interakcia, relácia končí a po vykonaní interakcie začína nová relácia.

Používatelia sú relácie od tých istých používateľov spojené dokopy. Avšak, je potrebné pochopiť obmedzenia Google Analytics pre rozpoznanie používateľa. Bez špeciálnej konfigurácie (o ktorej budeme ďalej v článku písať), je používateľov lepšie pomenovať ako „zariadenia“, pretože Google Analytics funguje na princípe cookies. Tým pádom nevie automaticky spárovať rôzne zariadenia jedného používateľa (napr. laptop a mobilný telefón).

Čiže pokiaľ používateľ príde na stránku, na ktorej je umiestnený Google Analytics a nechá si ju v prehliadači bez akcie otvorenú viac ako 30 minút a následne sa niekde ďalej preklikne, začne sa nová relácia. Aj keď nikdy zo stránky neodišiel. Prvá nedokonalosť Google Analytics. 🙂

Samozrejme, medzi komponenty patria ešte aj Produkty, ale o tých si napíšeme inokedy. 🙂

Cookies

Google Analytics funguje na princípe cookies. Používateľ (zariadenie) príde na stránku, na ktorej je implementovaný Google Analytics. Script následne zistí, či zariadenie už jeho cookie obsahuje. Ak nie, do prehliadača mu túto cookie vloží, ak áno, na základe vloženej cookie rozpozná, akému užívateľovi má túto reláciu priradiť. Ako? Na základe Client ID.
GA cookie

Na obrázku môžete vidieť, ako takáto cookie vyzerá. Medzi inými vecami v sebe obsahuje:

Názov: jednoducho názov cookie. Universal Google Analytics používa _ga.

Hodnotu: tu sa najčastejšie uvádza to najdôležitejšie: v prípade Google Analytics cookie to je takýto formát, ktorý si ďalej vysvetlíme.

Doménu: doménu, na ktorej bola cookie umiestnená a ktorá ju môže prečítať.

Cestu: cestu, pre ktorú bola cookie umiestnená. Pokiaľ je uvedené iba / , cookie bude prítomná na celom webe. Pokiaľ by bolo uvedené napr. /blog , cookie bude prítomná iba na stránkach obsahujúcich /blog.

Expiráciu: dátum, do ktorého ak sa cookie neobnoví, tak jednoducho zanikne a zmaže sa.

A čo sa stane v prípade, ak si užívateľ vo svojom prehliadači zmaže cookies?

delete cookies

Pri ďalšej návšteve mu bude jednoducho pridelená nová Google Analytics cookie s novým Client ID, takže sa v Google Analytics prehľadoch bude správať ako nový používateľ.

Client ID

Každá Google Analytics cookie teda obsahuje takúto hodnotu (samozrejme, čísla sa menia). Čo jednotlivé časti znamenajú?

client ID

GA1 – toto sa nemení. Ide skrátka o GA verziu číslo 1.

2 – ak bola cookie vložená na doméne .dase-analytics.com, číslo bude 2. Ak by bola vložená na .subdomena.dase-analytics.com, číslo bude 3. V skratke ide o počet komponentov v doméne oddelených bodkami.

303899533 – náhodne vygenerované číslo.

1501248220 – takzvaný timestamp. Ide o presný dátum, keď bola cookie do prehliadača vložená. Ide o sekundy, ktoré uplynuli od 1.1.1970. V našom prípade je to po dekódovaní: Fri, 28 Jul 2017 15:23:40 +02:00.

Tieto dve posledné čisla, teda náhodne vygenerované číslo spolu s timestamp, tvoria Client ID.

Na čo sa teda dá Client ID využiť? Jedna z možností je pri Cross-Domain meraní. To, čo sa v skratke v tomto prípade deje: stránka A po prekliknutí na stránku B zo svojej cookie odovzdá Client ID stránke B. Deje sa to v URL a Google Analytics si na stránke B toto Client ID z URL prečíta a reláciu pridelí rovnakému používateľovi ako na stránke A. Samozrejme, za predpokladu, že na oboch stránkach máme rovnaký Google Analytics merací kód. Ako si nastaviť takéto Cross-Domain meranie si podrobnejšie prejdeme v ďalšom článku. 🙂

User ID

Predstavte si nasledujúcu situáciu:

Ide o jedného človeka, ktorý pri prvej relácii prišiel na vašu stránku na priamo, druhýkrát cez porovnávač a tretíkrát cez platené vyhľadávanie, a nakúpil. Koľko používateľov v Google Analytics v tomto prípade bude tento človek predstavovať?

user ID infografika

To nebolo tažké – jedného.


Ako to však bude vyzerať v tomto prípade, keď pri druhej relácii prišiel cez mobil?
user ID infografika

V tomto prípade bude predstavovať dvoch používateľov, aj keď ide o jedného človeka. Takto úplne strácame veľmi dôležitú časť konverznej cesty a chýbajú nám údaje, aby sme mohli vyhodnotiť úspešnosť investícií do porovnávača.

To isté by sa udialo v nasledujúcom scenári, keď síce jeden a ten istý človek pristupuje z toho istého zariadenia, ale cez rôzne prehliadače:

user ID infografika

Ako teda zlepšiť naše dáta? Pomocou spomínaného User ID.

Aby ste User ID mohli používať, potrebujete mať pre používateľov na stránke login systém, kde sa môžu prihlásiť. Následne niečo málo nastavovania v kóde stránky a v Google Analytics, prípadne aj Google Tag Manageri (ktoré si taktiež prejdeme v ďalšom článku) a výsledok bude nasledujúci:

Vždy, keď sa užívateľ na vašej stránke prihlási, stránka odošle jeho ID, ktoré je pridelené jeho prihlasovaciemu menu do Google Analytics. Ak sa teda užívateľ prihlási najprv napr. cez počítač a neskôr cez mobil, v oboch prípadoch sa odošle rovnaké ID a Google Analytics týchto používateľov (zariadenia) bude vedieť spojiť do jedného.

Treba však poznamenať, že aj po aktivácii tejto funkcie a prihlásení používateľa, sa mu minulé relácie spätne neprepoja. Prepojené budú iba tie relácie, pri ktorých je User ID prítomný. Google Analytics totižto nevie spätne meniť už raz zapísané dáta.

Po aktivácii funkcie a správneho nastavenia vám v účte pribudnú napr. takéto prehľady, kde môžete vidieť prieniky zariadení, z ktorých sa používatelia prihlasujú:

Alebo aj najčastejšie kombinácie zariadení:

Budem rád, ak pod článok napíšete, či Client ID alebo User ID využívate, a aké máte s nimi skúsenosti. 🙂