Zobrazenie (View)

Zobrazenie predstavuje úroveň v rámci účtu Google Analytics, kde môžete získať prístup k prehľadom dát a nástrojom na analýzu. Pri vytvorení nového vlastníctva, vytvorí Google Analytics jedno nefiltrované zobrazenie. V jednom vlastníctve môžete vytvoriť maximálne 25 zobrazení. 

 

Využívanie iba jedného zobrazenia, patrí medzi najčastejšie chyby účtoch Google Analytics. Prečítajte si o ďalších chybách v článku 5 najčastejších chýb v Google Analytics účtoch