Značka (Tag)

S tagmi sa stretnete v Google Tag Manageri. Sú to pixely a skripty, ktoré vkladáte na stránku bez potreby priameho zásahu do kódu. Pracujete tak iba v rozhraní GTM.

 

Ich používanie výrazne zrýchľuje implementáciu rôznych kódov a meraní na stránke, nie je potrebný zásah zo strany developera. Značkám tiež nastavujeme, kedy sa majú “odpáliť” a do akého účtu v Google Analytics sa majú údaje odoslať.