Vypočítaná metrika (Calculated metric)

Vypočítané metriky (alebo aj kalkulované metriky) sú metriky definované používateľom, ktoré sa vypočítavajú na základe existujúcich metrík. Pomáhajú vám získať relevantnejšie informácie, ktoré môžete využiť pri vašich analýzach. Napríklad si môžete vypočítať priemerný počet zobrazených produktov pred transakciou pomocou vzorca: {{Product Detail Views}} / {{Transactions}}. Tento údaj vám môže pomôcť pri lepšom pochopení správania užívateľov na vašich stránkach.