Výnosy z produktu (Product revenue)

Táto metrika predstavuje podiel jednotlivých produktov k celkovým výnosom. Nájdete ju v prehľadoch speňažovania v Google Analytics 4. Alebo využite novú funkciu vyhľadávania v tomto nástroji a priamo sa opýtajte, aké boli výnosy z produktu za konkrétne obdobie.