VTR (View-through rate)

Miera dopozerania videa (VTR) je metrika, ktorá sa využíva pri videokampaniach. Označuje pomer medzi ľuďmi, ktorým bola reklama zobrazená a tými, ktorí ju dopozerali do určitého času, napr. do 1 minúty.