Vstupná stránka (Landing page)

V Google Analytics je vstupná stránka tá stránka, na ktorej používateľ začal svoju reláciu. Inak povedané, je to stránka, ktorú používateľ v rámci interakcie s vaším webom videl prvú.