Vracajúci sa návštevník (Returning visitor)

Návštevník, ktorý môže byť identifikovaný z prechádzajúcich návštev prostredníctvom cookies alebo iného overovania (User ID/Client ID).