Tresholding

Značka tresholdingu sa zvyčajne zobrazuje v hornej časti prehľadu. Keď kliknete na oranžový znak v tvare trojuholníka, uvidíte varovanie: 

 

Táto správa označuje limit určitých údajov, ktoré obmedzujú použitie v konkrétnych prehľadoch GA4 kvôli ochranu súkromia používateľov. To znamená, že ak vaše údaje nie sú dostatočne agregované, alebo na ich základe možno určiť akému používateľovi patria, nebudú sa zobrazovať v prehľadoch.