SQL (Structured query language)

Structured query language (SQL) je štandardizovaný programovací jazyk, ktorý sa používa na manipuláciu s relačnými databázami. SQL umožňuje vytvárať, aktualizovať a spravovať dáta v databázach pomocou rôznych operácií a príkazov.

 

SQL sa používa v širokej škále aplikácií a systémov, kde sa vyžaduje práca s dátami, vrátane webových aplikácií, softvérových aplikácií, správy serverov a podobne.

Príkladom je aj Google BigQuery, cloudová služba od spoločnosti Google, ktorá ponúka rýchlu a škálovateľnú analýzu veľkých súborov dát pomocou SQL dotazovania.