Server-side tracking

S týmto pojmom sa stretnete v spojitosti nástroji Google Tag Manager a je opakom client-side tagovania. Client-side tagovanie je priame spojenie medzi prehliadačom a rôznymi nástrojmi, ako Google Analytics 4, Facebook a iné. Server-side tagovanie nie je priame spojenie. Všetky hity smerujúce na servery akýchkoľvek nástrojov musia najskôr prechádzajú cez váš server.

 

Obrovské benefity server-side sú:

  • Predĺžite platnosť ga_cookie na 2 roky, ak prehliadač využíva ITP
  • Obídete AdBlock – blokovače reklám
  • Zvýšite rýchlosť načítavania webu
  • Získate väčšiu kontrolu a bezpečnosť nad dátami

Detailný opis jednotlivých benefitov a nevýhod sme spísali v článku GTM novinka: Server-side tagging.