Segmentácia (Segmentation)

Segmentácia dát je proces prevzatia dát a ich následnej segmentácie tak, aby ich bolo možné efektívnejšie využívať v rámci marketingu a analýz. Dáta sa segmentujú na základe určitého typu spoločných charakteristík, napríklad vek, pohlavie, zdroj návštevnosti.

 

V Google Analytics si môžete vytvoriť vlastné segmenty, ktoré budú zahŕňať napríklad najviac konvertujúcich návštevníkov, návštevníkov z určitej krajiny, či mesta, alebo návštevníkov, ktorí vykonali konkrétnu akciu na webe.