Samplovanie (Sampling)

Vzorkovanie je štatistická metóda používaná na odhadnutie a analýzu charakteristík veľkého množstva dát. Predstavte si, že máte v krabici 10.000 guľôčok a máte zistiť, koľko percent z nich je červených a koľko modrých. Môžete to urobiť tak, že roztriedite a zrátate všetky guľôčky alebo vezmete reprezentatívnu vzorku, povedzme 1.000 guľôčok, roztriedite, zrátate a dostanete veľmi blízky odhad skutočnosti, pretože pomer guľôčok v tisícovej vzorke je podobný ako ten v desaťtisícovej. 

 

Google Analytics používa túto metódu pri veľkom objeme dát, pretože niekedy nie je z dôvodu technických obmedzení schopný spracovať a zobraziť všetky dáta naraz. Namiesto toho si vyberie reprezentatívnu podmnožinu alebo vzorku údajov a analyzuje túto menšiu časť.