Referral exclusion list

Nie vždy je zaradenie webu do zoznamu odkazujúcich zdrojov návštevnosti žiadúce - obzvlášť v prípade, ak sa na štandardnej užívateľskej ceste nachádza iný web, najčastejšie ide o platobnú bránu. Referral totiž preruší reláciu (Session)

 

V praxi by to vyzeralo, tak, že jedna relácia by sa ukončila na stránke s rekapituláciou objednávky a druhá relácia by sa začala na stránke s potvrdením platby. Takejto situácii zabráni zaradenie URL platobnej brány do Referral Exclusion Listu – Google Analytics si vždy overí, či sa odkazujúca doména nenachádza na tomto zozname a ak áno, nezačne novú reláciu, ale pokračuje v pôvodnej.