Publikum (Audience)

Publikum je skupina užívateľov (Users), resp. návštevníkov webu, ktorí vyhovujú vami definovaným podmienkam. Publikum je možné definovať podľa rôznych aspektov:
  • Demografia (vek, pohlavie)
  • Lokalita (krajina, mesto, aktuálna poloha)
  • Správanie (navštívené stránky, nákupy, interakcie)
  • Zdroj návštev (organika, social, referral)
  • Vlastností (záľuby, zamestnanie)

 

Vlastné publikum má význam jednak pre hlbšiu analýzu dát, ale je to aj nevyhnutná podmienka pre spustenie efektívnej remarketingovej kampane. Prehľad publík v Google Analytics nájdete v sekcii Publikum, v časti Publiká.