Optimalizácia

Pod termínom optimalizácia v analytike rozumieme proces zvyšovania efektivity úsilia s cieľom maximalizovať požadované výsledky, ako je zvýšenie návštevnosti, predaja alebo lepšie povedomie o značke. Optimalizácia sa vykonáva na základe poznatkov získaných z analýzy údajov.