Odporúčané udalosti (Recommended events)

Odporúčané udalosti sú súčasťou celého konceptu sledovania udalostí v službe Google Analytics 4. Existujú 4 typy udalostí:

 

Pri plánovaní sledovania konkrétnej interakcie je potrebné určiť názov udalosti. Podľa odporúčania GA by ste mali najprv skontrolovať, či táto udalosť už nie je pokrytá automatickým sledovaním alebo rozšíreným meraním. Ak ste tam nenašli udalosť, pozrite si zoznam odporúčaných udalostí.