Obrat (Revenue)

Pojmom Revenue označujeme v online marketingu a v Google Analytics súhrnný obrat vykonaných transakcií na webe, či v mobilnej aplikácii v určitom časovom období. Či metrika Revenue bude obsahovať hrubý obrat (spolu s daňou a poštovným), alebo čistý zisk, závisí od konkrétnej implementácie.