Measurement protocol

Google Analytics Measurement Protocol, alebo protokol merania Google Analytics pre Google Analytics 4 umožňuje vývojárom vytvárať HTTP požiadavky na odosielanie udalostí priamo na servery Google Analytics. To umožňuje vývojárom merať, ako používatelia interagujú s ich podnikaním z akéhokoľvek prostredia s povoleným HTTP. Predovšetkým to uľahčuje meranie interakcií, ku ktorým dochádza medzi servermi.

 

Vývojári môžu použiť Measurement Protocol na:

  • Spojenie online a offline správania
  • Meranie interakcií na strane klienta aj na strane servera
  • Odosielanie udalostí, ku ktorým dochádza mimo štandardnej interakcie používateľa (napr. offline konverzie).