LTV (Lifetime value)

Hodnota zákazníka (z angličtiny Customer Lifetime Value) je odhad priemerného výnosu, ktorý zákazník vygeneruje pri všetkých jeho budúcich nákupoch. Hodnota Lifetime value pomáha pri ekonomických rozhodnutiach firmy, pri plánovaní rozpočtu na marketing, odhadu ziskovosti a pri prognózovaní ďalšieho rastu firmy.