KPI (Key performance indicator)

Key Performance Indicator (KPI) je merateľná hodnota, ktorá demonštruje, ako efektívne dosahuje firma jej kľúčové biznisové ciele. Organizácie používajú KPI na hodnotenie úspechu pri dosahovaní ich cieľov. Viac si môžete prečítať v článku 5 dôležitých ukazovateľov KPI v službe Google Analytics.