Konverzný pomer (Conversion rate)

Konverzný pomer je hodnota vyjadrená v percentách, ktorá sa vypočítava ako počet konverzií / počet unikátnych návštevníkov. Google Analytics však túto metriku vypočítava ako počet konverzií / počet relácií (session). Je otázne, ktorý výpočet je správny. Ak predpokladáte, že návštevník má pred uskutočnením konverzie navštíviť vašu stránku viackrát, je pre vás lepšie využívať výpočet konverznej miery založenej na počte unikátnych návštevníkov.

 

V Google Analytics si toto číslo viete vypočítať jednoducho pomocou kalkulovaných metrík. Pre výpočet konverzného pomeru elektronického obchodu môžete použiť nasledujúci vzorec. {{Transactions}} / {{Users}} a následne si vytvoriť vlastných prehľad, kde túto metriku zahrniete a zistíte tak skutočný konverzný pomer používateľov na vašej stránke.