Internet of Things (IoT)

V informatike označujeme pojmom Internet vecí (IoT) sieť zariadení, ktoré sú pripojené k internetu a môžu komunikovať medzi sebou alebo s ľuďmi. Patria sem napríklad domáce spotrebiče ako chladničky, práčky, televízory, rôzne systémy na ovládanie domácnosti, ale aj autá, či dokonca priemyselné stroje. Naopak, nepatria sem smartfóny, počítače alebo notebooky. Odhaduje sa, že v roku 2025 bude celosvetovo zhruba 30 miliárd IoT zariadení a ďalších 10 miliárd počítačov a smartfónov. 

 

Kľúčovou myšlienkou internetu vecí je, že tieto objekty sú vybavené senzormi, počítačovými procesormi a komunikačnými technológiami, ktoré im umožňujú zbierať a vymieňať si údaje bez toho, aby vyžadovali priamu ľudskú interakciu.