Interná návštevnosť (Internal traffic)

Internal traffic označuje návštevy webovej stránky alebo aplikácie, ktoré pochádzajú z interných zdrojov, ako sú zamestnanci alebo vývojári, a nie zo skutočných používateľov alebo zákazníkov.

 

Je dôležité monitorovať internú prevádzku, aby sa zabezpečilo, že štatistiky a analýzy, ktoré sú zhromažďované v analytických nástrojoch ako Google Analytics, sú presné a relevantné. Interná aktivita môže skresliť výsledky analýz, čo môže mať za následok chybné rozhodnutia založené na týchto údajoch.

Preto je odporúčané nastaviť filtrovanie interného prenosu vo vašich analytických nástrojoch. Takto získané dáta budú presnejšie a budú lepšie odzrkadľovať správanie skutočných používateľov vašej webovej stránky alebo aplikácie.