Insight

Insight, po slovensky vhľad, je pochopenie vzťahov a súvislostí v určitej oblasti. V analytike sa vhľad získava z veľkého množstva údajov zozbieraných z rôznych zdrojov, ako je návštevnosť webových stránok, zapojenie sociálnych médií, údaje o predaji a ďalšie. Tieto dáta poskytujú marketingovým pracovníkom zmysluplné a použiteľné informácie o ich cieľovom publiku, trhových trendoch, správaní spotrebiteľov a ďalších faktoroch, ktoré ovplyvňujú ich marketingové stratégie. 

 

Google Analytics 4 obsahuje sekciu Insight, kde si užívateľ vie pozrieť odporúčania, ktoré Google Analytics za pomoci umelej inteligencie a strojového učenia vyčítal z dát.