Google signals

Metóda pomocou ktorej je možné zoskupovať dáta v Google Analytics do Cross-Device reportov na základe údajov o používateľoch od Googlu. Google Signals používa agregované a anonymizované dáta o používateľoch, ktorí sa prihlásujú do svojho Google účtu na rôznych zariadeniach.

 

Ak chcete používať Google Signals na svojom webe, musíte o tom návštevníkov webu informovať, nakoľko takéto používanie dát o užívateľoch spadá pod GDPR.