Doména

Doména (domain) je časť URL, ktorá obsahuje adresu webovej stránky a zároveň jej názov, podľa ktorého ju vieme identifikovať. Doména nahrádza skutočnú adresu webovej stránky – IP adresu, a tým používateľom uľahčuje nájsť stránku bez väčšieho úsilia. Názov domény môžeme nájsť za „www.“  pre webovú adresu alebo za „@“ pre emailovú adresu.