Demografické údaje

Prehľady v Google Analytics obsahujú rôzne údaje o našich používateľoch. Uvidíme v nich, z akej krajiny / mesta pochádza aktivita našich používateľov a aké majú pohlavie, alebo vek.