Dátový model (Data model)

Google Tag Manager pristupuje k zaznamenaným dátam na stránke prostredníctvom dátového modelu. Úlohou dátového modelu je zatriediť vlastnosti z dátovej vrstvy (dataLayer) a priradiť im ich uvedené vlastnosti. Prispôsobuje všeobecné dáta pre špecifický nástroj ako je Google tag manager.

 

Dátový model čerpá infomácie z dátovej vrstvy (dataLayer), avšak pre každú získanú vlastnosť, jej priradí poslednú uvedenú hodnotu. Ak zmeníme typ hodnoty pre niektorú vlastnosť z čísla na text, tak sa predchádzajúca hodnota kompletne prepíše a uloží sa nová hodnota. Hlavnou úlohou je prispôsobiť všeobecne uvedené informácie z dataLayeru pre špecifické nástroje v súlade s požiadavkami ich platformy.