Dátová analytika

Dátová analytika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá spracovaním a vyhodnocovaním dát. Výsledkom dátovej analýzy je zodpovedanie otázok (zväčša biznisových) na základe relevantných dát. Základnými piliermi dátovej analytiky sú:
  • Určenie cieľov dátovej analýzy
  • Zber relevantných dát
  • Čistenie a úprava dát
  • Analýza dát
  • Interpretácia výsledkov

 

Dátová analytika má široké uplatnenie v mnohých profesiách – vo finančnom sektore (bankovníctvo, poisťovníctvo, investovanie), v logistike, ale aj v medicíne a veľkú úlohu hrá aj v marketingu. Súčasťou dátovej analytiky je aj webová analytika.